nilshenrik@malme.no 908 62 161

Vi tilbyr et bredt utvalg av takseringstjenester i Molde og omegn.

Landbrukstaksering

En landbrukstakst blir benyttet i forbindelse med lån, familieoverdragelser, fritt salg i markedet og rettsoppgjør.

Tilstandsrapporter

Tilstandsrapporten skal beskrive eiendommens tekniske tilstand, og eventuelle vedlikeholdsbehov.

Verditakst

En verditakst er en form for verdivurdering utført av en takstmann, som gir deg innsikt i boligens forventede salgs- eller markedsverdi.